ضرورت
ضرورت اصلی این گردهمایی، در ابتدا تولید منابع کارا در حوزه مبانی نظری و نظریات ایرانی اسلامی و در ادامه ارائه راهکارهای عملی موجود در حوزه اجرا می‌باشد. در واقع ما در این کنگره تلاش داریم تا با ایجاد پلی میان مبانی تئوریک و فناوری‌های نو، قدمی بلند در مسیر  تعالی بخشی اهداف و عملیاتی کردن آنچه در این حوزه نیازمندیم، با همکاری نهادها، سازمان‌ها، ارگان های دولتی و NGO های داخلی و خارجی که مسئولیت ساماندهی این امور را بر عهده‌دارند، به انجام رسانیم. لازم به ذکر است که این مهم امکان‌پذیر نخواهد گردید، مگر با تعامل و همکاری متولیان این امر در حوزه اجرا، تا با همکاری ایشان و آسیب‌شناسی مشکلات موجود و بررسی آن‌ها،به ارائه راهکار مناسب بپردازیم.
این کنگره، موقعیت خوبی در راستای تعامل میان دو حوزه ایده و اجرا می‌باشد که امید است خروجی آن پس از بررسی راهکارهای و راهبردهای موجود، به تبیین و روشنگری مسیر صحیح ، به ویژه در کارگاه‌های آموزشی بپردازد.

 اهداف و محورها
هدف ما از برگزاری این کنگره، گردآوری تلاش‌هایی که در این حوزه صورت پذیرفته و همچنین نزدیک شدن به اهداف سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه (ماده‌های ۶، ۱۶۹، ۱۷۱، ۱۷۲ و ۱۹۴) و منشورهای سازمان یونسکو می‌باشد که در این کنگره به ابعاد مختلف مبانی نظری و اجرایی آن پرداخته و در همین راستا از اندیشمندان و متخصصان این حوزه کمک گرفته خواهد شد تا با بررسی نظریات و راهکارهای نوین ارائه‌شده، و ارتقای کمی و کیفی ساختارهای معماری ایرانی اسلامی به این مهم دست پیدا کنیم. همچنین در این کنگره تلاش می‌شود تا پس از بررسی مبانی نظری مورد نیاز، با ایجاد پلی میان ایده‌ها و راهکارهای اجرایی آن، فرآیندی که از ابتدا با ایده شروع، و در ادامه با راهکارهای ممکن پیش بری و آن را اجرایی می‌سازند،ترسیم نماییم. این مهم در کارگاه‌هایی که به این منظور تعبیه شده است مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

محورهای اصلی کنگره از قرار زیر می‌باشد:
۱-     اصول و مبانی معماری اسلامی ایرانی
۲-     شهر اسلامی و مفاهیم آن
۳-     هنرهای محیطی و زیباسازی شهری
۴-     مدیریت شهری پایدار
۵-     قوانین و مقررات ملی ساختمان
۶-     معماری و شهرسازی پایدار
۷-     اندیشه‌ها و فناوری‌های نو در معماری و شهرسازی معاصر
۸-     نظارت و ارتقای کیفیت ساخت
۹-     چشم‌انداز و منظر فرهنگی
۱۰- مدیریت محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی شهری

زیرمجموعه‌های محورها نیز از قرار زیر می‌باشد:
۱-      اصول و مبانی معماری اسلامی ایرانی
‌أ.         مبانی نظری اسلام در معماری
‌ب.      نمود انسان ایرانی در جلوه‌های بصری
‌ج.       بایدها و نبایدهای معماری اسلامی ایرانی
‌د.        مبانی موجود معماری ایرانی
‌ه.         ابعاد پنهان معماری در اسلام
‌و.        آسیب‌شناسی مبانی نظری موجود

۲-      شهر اسلامی و مفاهیم آن
‌أ.         مبانی شهرسازی اسلامی
‌ب.      اسلام و شهرسازی امروزی
‌ج.       آرمان‌شهر موعود اسلام  از منظر آیات ،روایات، احادیث و …
‌د.        حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام
‌ه.         سیر تفکرات پیرامون مدینه فاضله در جهان اسلام
‌و.        جایگاه و  تأثیر تفکر اسلامی در معماری و شهرسازی
‌ز.         شرایط و ضوابط تحقق‌پذیری توسعه مطلوب اسلامی
‌ح.       نقش وقف، امنیت، عدالت در شهر اسلامی

۳-      هنرهای محیطی و زیباسازی شهری
‌أ.         مبانی زیبایی‌شناسی در شهر اسلامی
‌ب.      نقش اسلام و آموزه‌هایی دینی  در طراحی فضاهای شهری
‌ج.       تجلی تفکر شیعی در تزئینات معماری و شهرسازی
‌د.        تجلی کالبدی مفاهیم معنوی اسلامی در شهر و فضاهای شهری
‌ه.         جایگاه نمادهای  شهر اسلامی در ادراک محیطی
‌و.         شهر اسلامی و زیباسازی شهر

۴-      مدیریت شهری پایدار
‌أ.         شهر پایدار منطبق با اصول اسلامی
‌ب.      بررسی تطبیقی مؤلفه‌های توسعه پایدار و شهر اسلامی
‌ج.       فرآیند آموزش شهرسازی و معماری با رویکرد ایرانی-اسلامی
‌د.        الگوهای شهری پایدار
‌ه.         مرمت شهر پایدار

۵-      قوانین و مقررات ملی ساختمان
‌أ.         آسیب‌شناسی مقررات ملی ساختمان بر اساس الگوهای اسلامی
‌ب.      ضوابط فنی و استانداردهای آن
‌ج.       الزامات قوانین ساختمانی از دیدگاه اسلامی
‌د.        نوآوری و چالش‌های پیش رو

۶-      معماری و شهرسازی پایدار
‌أ.         تبیین شاخصه‌های پایداری در شهرسازی و معماری ایرانی-اسلامی
‌ب.      شهر ایرانی –اسلامی با الگوی توسعه پایدار
‌ج.       الگوهای مدیریت اسلامی پایدار
‌د.        معماری و شهرسازی منطبق بر اسلام و بوم پایدار

۷-      اندیشه‌ها و فناوری‌های نو در معماری و شهرسازی معاصر
‌أ.         جهانی شدن و شهر اسلامی
‌ب.      – تحقق شهر اسلامی و حفظ نیازهای نوین و مدرن انسان
‌ج.       – فناوری، تکنولوژی، ارتباطات و سبک زندگی در شهر اسلامی
‌د.        – الگوها و مدلهای دانش، علم و فناوری در شهر اسلامی

۸-      نظارت و ارتقای کیفیت ساخت
‌أ.         کاربرد مصالح نوین در ساخت
‌ب.      تکنولوژی نوین ساخت
‌ج.       راهکارهای نظارت خودکار

۹-      چشم‌انداز و منظر فرهنگی
‌أ.         میراث فرهنگی و بافت‌های فرسوده
‌ب.      منظر دیروز و امروز
‌ج.       منظر امروز و آینده
‌د.        منظر و چشم‌انداز پایدار
‌ه.         اکوتوریسم
‌و.        توسعه اجتماعی فرهنگی منظر

۱۰-   مدیریت محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی شهری
‌أ.         مدیریت کاربری و احیای بافت‌های تاریخی
‌ب.      مدیریت گردشگری بافت‌های تاریخی
‌ج.       حفظ، نگهداری و مرمت بافت‌های تاریخی
‌د.        گردشگری اسلامی
‌ه.         گردشگری، توسعه و مدیریت بافت‌ها

برگزارکنندگان:
انجمن علمی معمار دانشگاه تربیت مدرس
انجمن علمی پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس
دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

 کارگاه‌ها:
کارگاه‌ها در این کنگره به دو حوزه اصلی الف) مبانی تئوریک و ب) فن ساخت تقسیم ‌شده است. همچنین به لحاظ زمانی نیز در دو بازه قبل از کنگره و در حین برگزاری کنگره صورت خواهد پذیرفت که ثبت‌نام در برخی از کارگاه‌های عملی و تئوری، نیازمند حضور داوطلبان در برخی از کارگاه‌های تئوری به صورت پیش‌نیاز خواهد بود.
۱-      پایداری در معماری (تئوری)
۲-      پایداری در طراحی شهری (تئوری)
۳-      معماری ایرانی (تئوری)
۴-      مدیریت شهری اسلامی (تئوری)
۵-      مبانی ریشه‌ای اسلام در طراحی معماری و شهرسازی (تئوری)
۶-      طراحی و اجرا با الگوی ایرانی اسلامی (عملی)
۷-      کاربرد فن‌آوری‌های نو در طراحی معماری و شهرسازی ایران (عملی)

زمان‌های مهم:
دریافت چکیده مقالات   ۲۰ آذر ۱۳۹۲
اعلام پذیرش چکیده مقالات ۱ دی ۱۳۹۲
دریافت اصل مقالات  ۲ دی ۱۳۹۲
اعلام پذیرش نهایی مقالات   ۱۶ اسفند ۱۳۹۲
اعلام پذیرش مقالات قابل ارائه در کنگره و پوسترها   ۳۰ فروردین ۱۳۹۳
برگزاری کنگره  ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

پست الکترونیک کنگره: tmu.hiap@gmail.com
سایت مرتبط:http://conference-tmu.ir/index.php/hiap/2013-08-28-21-31-49
منبع: معمار نیوز


Call for papers: “Heritage and Landscape as Human Values” 

Dear ICOMOS Members,

On behalf of ICOMOS Italy and the Scientific Committee for the Symposium, ICOMOS has the pleasure of forwarding you the call for papers for the Scientific Symposium which will take place in Florence, Italy, on the occasion of the 18th ICOMOS General Assembly, from 10 to 14 November 2014, on the theme: "Heritage and Landscape as Human Values”.

ICOMOS thanks ICOMOS Italy and their academic partners, the Scientific Committee for the Symposium made up of Italian and international ICOMOS members, and the ICOMOS UK and ICOMOS France volunteer translators for the intensive participatory working method that was employed to ensure a call for papers of the highest quality.

We look forward to receiving your abstract proposals for what promises to be an interesting conference.

Download the call for papers
Deadline for abstracts: 31 January 2014

 

The call for papers is also available on the home page of the ICOMOS website. 


منبع: ایکوموس ایران


درود
سومین شماره نشریه داخلی معاونت میراث فرهنگیِ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد ، با نام  "رَف" ، با هدف معرفی برخی از فعالیتهای پژوهشی و اجرایی این حوزه منتشر شد. از لینک زیر میتوانید دریافت نمایید. در این شماره می خوانید:
 • پیش درآمد (مرکز اسناد یکپارچه سازمان)
 • فرسودگی زیستی در بناهای تاریخی  (بخش 3)
 • اطلس باستان شناسی  استان یزد (بخش 3)
 • راه کارهای نگهداری اموال فرهنگی و تاریخی (بخش 3)
 • هزار و یک خشت (بخش 3)
 • میدان دیروز، تقاطع امروز (مروری بر اتفاقات و طرح های میدان امیرچقماق یزد  
 • بازخوانی (استفاده از مصالح بوم آورد در بهبود ساخت و سازهای شهری)


حجم: 5.8 mb
فرمت: rar---->exeدرود


در ادامه فایل آموزش نرم افزار مایکروسافت پروژکت ارائه شده. گروه کارگاه مرمت می توانند از این فایل استفاده کنند و برای فعالیتهای خواسته شده به کار گیرند.

-------->>فایل آموزش مایکروسافت پروژکت MSP<<-------


نوع فایل:     RAR ----> PDF
حجم:             6.5 mbدرود
دومین شماره نشریه داخلی معاونت میراث فرهنگیِ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد ، با نام  "رَف" ، با هدف معرفی برخی از فعالیتهای پژوهشی و اجرایی این حوزه منتشر شد. از لینک زیر میتوانید دریافت نمایید. در این شماره می خوانید:
 • پیش درآمد (کمیته حفاظت فیزیکی)
 • فرسودگی زیستی در بناهای تاریخی  (بخش 2)
 • اطلس باستان شناسی  استان یزد (بخش 2)
 • مرمت آرایه های هشتی مسجد جامع یزد
 • راه کارهای نگهداری اموال فرهنگی و تاریخی (بخش 2)
 • هزار و یک خشت (بخش 2)
 • چالش یا سازش...  (مروری بر کارکرد توقفگاه ها در بافت تاریخی یزد  
 • رویکرد حفاظت و توسعه در بافت تاریخی شهر یزد
 • بازخوانی (ضوابط حفاظت از بافت تاریخی)

حجم: 6 mb
فرمت: rar---->exe


منبع: گروه مرمت دانشگاه شهید بهشتی تهران


چهارشنبه 15 آبان 1392

نمونه گزارش روزانه کارگاه

   نوشته شده توسط: سامان كارگر    نوع مطلب :پروژه‌های دانشجویی ،متون و منابع مرمت ،


درود. نمونه ای از گزارش روزانه کارگاه برای گروه کارگاه مرمت ارائه میشه:


جمعه 10 آبان 1392

شاعر که می شوی...

   نوشته شده توسط: سامان كارگر    نوع مطلب :از شعر و ادب ،


شاعر که می‌شوی، خیالِ تو یعنی حکومتِ دوست! 


باور کنید منِ ساده، ساده به این ستاره رسیده‌ام 


تعداد کل صفحات: 2 1 2

هدایت به بالای

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic